Všeobecné obchodní podmínky, CarbonMax s.r.o.
česky english

ee businessCondition
MENU

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky k distribuci

Všeobecné obchodní podmínky


Obchodní a dodací podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě carbonmax.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Poslední aktualizace: 10.03. 2008

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu carbonmax.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s nákupním řádem jakož i reklamačním řádem , a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu carbonmax.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a zasílání novinek.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Taktéž zboží, které bylo objednáno výhradně na přání spotřebitele tj. zboží, které není standardně skladem a objednává se ze zahraničních skladů.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího. Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující zboží odebere a platbu neprovede. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

Doprava zboží

Zákazníkům je zboží zasíláno na dobírku vybranou distribuční společností. Standardní poštovné za objednané zboží činí 150 Kč v případě, že cena objednaného zboží nepřesáhne 5000 Kč. V případě změny poštovného bude zákazník se změnou srozuměn e-mailem nebo telefonicky.

Při ceně zboží vyšší než 5000 Kč nebude poštovné účtováno žádné.

Doprava zboží v rámci reklamace a výměny

Vyměněné i vyreklamované zboží zasíláme obchodním balíkem.
Poštovné není fakturováno v případě výměny zboží v rámci reklamačního řízení. V jiném případě(např. při výměně velikosti, průměru, barvy, typu zboží apod.) je poštovné uplatňováno formou dobírky.

Uváděné ceny

Cena výrobků jsou uváděny bez poštovného v Kč, včetně příslušné sazby DPH.

Možnosti platby

Zákazníci mají tyto možnosti platby při zasílání zboží poštou:

Platba na dobírku, toto je standardní postup.
Platba převodem na účet, je možná po předchozí domluvě s prodejcem.

Platba převodem na účet a následné osobní převzetí, je možná po předchozí domluvě s prodejcem.