Vakuové tvarování, CarbonMax s.r.o.
česky english

ee vacuum
MENU

Vakuové tvarování

Zpracování uhlíkových vláken

Design, návrhy

CNC

Lakování

Kovovýroba

Rapid prototyping

Vakuové tvarování


Technologie tvarování GEISS DU2400x2400x1000 T8

V roce 2002 jsme nainstalovali jedno z nejmodernějších zařízení pro tvarování akrylátových výrobků v Evropě. I díky němu je garantována prvotřídní kvalita produkce. Vše v souladu s normou ISO 9001:2000.

Jedná se o nejmodernější tvarovací zařízení používané firmou CARBONMAX. Jde o typ stroje DU 2400 x 2400 x 1000 T8. Lze tvarovat výlisky do rozměru 2400x2400mm a hloubky 960 mm na dvou tvarovacích oknech.

 

Tvarovací okna lze nastavit na:

1) menší okno max. 2250x1250 mm min. 1250x750 mm
2) větší okno max. 2400x1700 mm min. 1400x1200 mm

Součást zařízení je automatický ukladač tvarovacích oken. K nahřívání tvarované desky se používají halogenové zářiče, které jsou umístěny na spodním a horním topení. Technologie se skládá z automatického podavače a vlastního tvarovacího stroje. Technologický proces začíná uložením tvarovacích desek v automatickém podavači (zde dochází k zarovnání desek na paletě), zvolí se příslušný program a následuje jeho inicializace. V tomto okamžiku dochází k najetí podavače nad paletu tvarovacích desek a pomocí přísavek k uchopení jedné desky a jejím umístění na tvarovací okno, následuje najetí ohřevů, po dokonalém zahřátí desky k jejímu vytvarování ochlazení a přemístění výlisku do prostoru kontroly. Následně se spustí další tvarovací cyklus. Vše probíhá automaticky dle zvoleného programu.


Výhody technologie:

1)možnost tvarování členitějších výrobků – využití přímého lokálního halogenového ohřevu  _-(možnost nahřát jen určitá místa)
2)dají se zpracovat různé typy materiálů (akryl, PS, ABS)
3)nižší mzdové náklady
4)možnost tvarování ze skříně i z formy
5)individuální tvorba programu pro každý typ výrobku
6)zcela automatický průběh tvarování
7)možnost tvarování rozměrných dílů
8)rychlejší tvarovací cyklus

 

Nevýhody technologie:

1) vysoké požadavky na kvalitu tvarovaných desek (čistota, fólie, vlhkost)
2) lze použít jen hliníkové formy (laminátové jen v ojedinělých případech)

Veškeré výrobní činnosti provádíme rovněž s maximálním důrazem na ochranu životního prostředí dle normy ISO 14001, jejíž certifikát jsme obdrželi v roce 2004.